Tuřany – Městaská část Brno – Tuřany
MMB – Magistrát města Brno
JMK – Jihomoravský kraj
MŠMT – Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy