Kvalifikační studia ČSTS

Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. a II. třídy 2022

Taneční studio Kometa, 15. – 19. 6., 29. 6. – 3. 7. 27. – 28. 6. 2022.

Cílem kvalifikačních studií (KS) je získat potřebné znalosti a dovednosti pro vykonávání činnosti trenéra a porotce
tanečního sportu a možnost profesionalizace těchto činností.
Úspěšné absolvování KS tř. III je jednou z podmínek (kromě věku a vlastní získané soutěžní třídy) pro získání
licencí porotce a trenéra ČSTS pro soutěžní kategorie TPV, E a D. Z hlediska živnostenského zákona (455/91 Sb.) úspěšní
absolventi splňují podmínku pro vykonávání činnosti dle §7, odst.6, tzn. že mohou být zaměstnáváni jako trenéři a porotci.
Je také vstupní podmínkou do Kvalifikačního studia třídy II. více zde