Tréninková skupina 1 a 2

Tréninkové skupiny 1 a 2 jsou hlavním článkem výkonnostní části našeho klubu. Jejich skupinové tréninky probíhají společně, což je zejména pro páry nižších tříd skvělou možností vidět špičkové české páry v tréninku a pro špičkové páry zase možnost ukázat začínajícím "jak na to".

Obě skupiny trénují standardní tance pod vedením Martina Odstrčila, latinsko-americké tance pod vedením Jana a Kamily Tománkových. Dalšími trenéry jsou David Odstrčil a Tara Bohak (Mistři ČR).

Kondiční přípravu vede mistrině světa v trojskoku Šárka Kašpárková a Practice český reoprezentant ve veslování Robert Fegl.

Tyto stránky slouží jako informační kanál mezi trenéry a páry či jejich rodiči a naleznete zde veškeré potřebné informace.

Povinné soutěže s doprovodem:
 • připravujeme
Rozpis tréninků:
 • Pondělí
  • 18.00-19.00 Hromadný trénink standardní tance (SH Měšťanská)
  • 19.00-20.30 Kondiční trénink (Šárka Kašpárková)
 • Úterý
  • 18.00-19.00 Hromadný trénink latinskoamerické tance
  • 19.40-20.40 Střečink (malý sál)
 • Středa
  • Individuální lekce
 • Čtvrtek
  • 18.30-20.30 Practice - (ZŠ Vedlejší) - každý týden ST i LA. Pořadí sledujte na rozpisu.

Individuální lekce mají páry dohodnuty ve "svůj" pravidelný čas.

Členské příspěvky:

600 Kč měšíčně - dělám jen standard či latinu bez individuálek

 • týdně: 1x hromadný trénink (ST nebo LA), kondiční trénink, practice, volný trénink.

900 Kč měšíčně - bez individuálek

 • týdně: 2x hromadný trénink (ST, LA), kondiční trénink, practice, volný trénink.

1.600 Kč měšíčně - dělám jen standard či latinu

 • týdně: 1x hromadný trénink (ST nebo LA), 1 individuelní trénink za zvýhodněnou cenu (ST nebo LA), kondiční trénink, practice, volný trénink.

2.600 Kč měšíčně - dělám jen standard či latinu a chci víc individuálek

 • týdně: 1x hromadný trénink (ST nebo LA), 2 individuelní trénink za zvýhodněnou cenu (ST nebo LA), kondiční trénink, practice, volný trénink.

2.800 Kč měšíčně - dělám standard i latinu

 • týdně: 2x hromadný trénink (ST, LA), 2 individuelní trénink za zvýhodněnou cenu (ST, LA), kondiční trénink, practice, volný trénink.

4.800 Kč měšíčně - dělám standard i latinu a chci víc individuálek

 • týdně: 2x hromadný trénink (ST, LA), 4 individuelní trénink za zvýhodněnou cenu (ST, LA), kondiční trénink, practice, volný trénink.

Rozpis placení příspěvků v roce 2017-2018

2017-18 roční plán

Příspěvky lze platit těmito způsoby:

 • Hotovostně - v otvíracích hodinách recepce TS Kometa
 • Bankovním převodem na číslo účtu: 774325001/5500, variabilní symbol je rodné číslo plátce, specifický symbol období, kterého se platba týká (př. za leden 2017 je to 12014).

Datum splatnosti je uveden výše v tabulce! Za měsíc prosinec a červen se platí jen 1/2. V době jarních prázdnin (5.2.-11.2.) jsou pouze volné tréninky.

Trenéři: