Tréninková soustředění

Každý rok pořádáme nejenom pro naše páry, ale také pro širokou taneční veřejnost pravidelná tréninková soustředění.

Prvním soustředěním v letošním roce bude Soustředění Standard 2018, které jeurčené pro páry účastnící se Mistrovství ČR ve standardních tancích.

Stěžejní akcí jako každý rok je Letní soustředění v Pršticích u Brna, které má tradičně 3 běhy.

Posledním soustředěním káždého roku je skvělé Vánoční soustředění Prštice 2018.


 Brno Open Kemp LTS Prštice 2016