Rozpis tréninků

Testovací provoz elektronického rozpisu lekcí

Případné změny hlaste svému trenérovi. Upozorňuji na povinnost příchodu na individuální lekci min. 15 minut před lekcí!!!

Příspěvky ČSTS 2019

V období od 19.11. do 9.12. se budou vybírat příspěvky ČSTS na rok 2019.

  • třídy E, TPV
    •   všichni  400,- Kč
  • třídy D-M  
    • do 11 let včetně   1250,- Kč
    • 12 let a více     1900,- Kč
  • Noví členové + 50,- Kč správní poplatek

 Výběr se provádí POUZE převodem na účet 774325001/5500. Do zprávy pro příjemce napište text:"příspěvky ČSTS 2018" a V.S. je rodné číslo.

Pokud nevíte kolik zaplatit obraťte se na svého trenéra.