Přijaté dotace pro náš spolek

2019 Dotace

Tuřany - Městaská část Brno - Tuřany
MMB - Magistrát města Brno
JMK - Jihomoravský kraj
MŠMT - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy