Kvalifikační studium pro porotce a trenéry III. a II. třídy

Z pověření Českého svazu tanečního sportu pořádá taneční klub DSP Kometa Brno, z.s. ve spolupráci s DanceSport Pro, s.r.o.

Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. třídy. Cílem kvalifikačních studií (KS) je získat potřebné znalosti a dovednosti pro vykonávání činnosti trenéra a porotce tanečního sportu a možnost profesionalizace těchto činností.

Kvalifikační studium se uskuteční v prostorách tanečního studia Kometa, Tuřanská 13, Brno, 620 00 ve dnech:

  • 18/19. 6. 2016
  • 2/3. 7. 2016
  • 28. 8. 2016

Propozice a přihláška